Kościół w Sinaia, Rumunia

Kościół w Rumunii w chwilę przed burzą